Ořez

Grafický úkon, který zmenší fotografii. Ve Feed Image Editoru míru oříznutí zadáváte v pixelech. Nejčastěji ho využijete pro oříznutí loga výrobce.