Emoji

Emoji je obrázkové vyjádření emocí a běžných věcí. Používají se v elektronické komunikaci a existují v několika podobách. Můžou znázorňovat pocity, budovy, místa, počasí, zvířata a nespočet dalších objektů. Často nahrazují celá slova. Jejich předchůdci byly emotikony.